Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
Adaptacja - zmiana w celu przystosowania do nowych warunków.
1. W fizjologii: Przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych.
2. W psychologii: Dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska. (zob. stres)
* adaptacja sensoryczna, dostosowanie receptora zmysłowego
3. W socjologii: Przystosowanie się jednostki społecznej do nowych warunków społecznych i kulturowych.
4. W architekturze: Przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych. Adaptacja może polegać także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji (np. stary budynek mieszkalny zostaje wyposażony w nowoczesne instalacje ogrzewania w miejsce dawniejszych piecy; wzmocnienie konstrukcji zabytkowego mostu w celu umożliwienia współczesnego ruchu komunikacyjnego itp.). Adaptacja zachowuje wszystkie walory stylowe istniejącej budowli.
5. W sztuce: Przetworzenie dzieła sztuki lub publikacji do odbioru za pomocą innego środka przekazu niż to planowano pierwotnie, np. adaptacja dzieła literackiego na potrzeby filmu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.