Absolutyzm moralny to pogląd, że istnieje pewien system wartości, który jest "lepszy" od wszystkich innych systemów, i że wszyscy ludzie powinni się do niego stosować.
Przeciwieństwem absolutyzmu moralnego jest relatywizm moralny, który dopuszcza istnienie różnych systemów wartości.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.