Abgarowicz, polski herb szlachecki.
Abgarowicz_(herb_szlachecki) -

  • Najwcześniejsze wzmianki:
ornatowski.com podaje 3 nazwiska posługujące się tym herbem: Abgarowicz, Wartanowicz, Zachariasiewicz.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.