Akcja Wyborcza Solidarność to koalicyjne ugrupowanie polityczne sprawujące władzę w Polsce w latach 1997 - 2001.
W jej skład wchodziło wiele ugrupowań, które stopniowo łączyły się. Oto one: Przewodniczącym AWS był Marian Krzaklewski. Premierem rządu został Jerzy Buzek. AWS do 4 czerwca 2000 r. tworzyło wraz z Unią Wolności koalicję rządową a po wystąpieniu Unii z koalicji - rząd mniejszościowy.
Od grudnia 2000 r. do września 2001 r. AWS funkcjonowała jako Federacja Akcja Wyborcza Solidarność w składzie: W marcu 2001 r. SKL wystąpiło z Federacji AWS i weszło w skład Platformy Obywatelskiej.
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy to koalicja wyborcza startująca w wyborach parlamentarnych 23 września 2001 roku.
W jej skład wchodziły: Przywódcy: W wyniku wyborów lista AWSP uzyskała 5,60% głosów i nie zdobyła mandatów poselskich w związku z nie przekroczeniem progu wyborczego dla koalicji wyborczych wynoszącego 8% głosów.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.