12 Dywizja Piechoty, obecnie 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowanapolska jednostka wojskowa.

I wojna światowa

Podczas I wojny światowej istniała 12 Krakowska Dywizja Piechoty walcząca u boku armii austro-węgierskiej przeciwko Rosji. 6 maja 1915 roku wzięła udział w bitwie w okolicach Jaszczewa niedaleko Jasła.

Kampania wrześniowa

Od czerwca 1939 jednostka przeznaczona była do drugiego rzutu, w wypadku mobilizacji miała wejść w skład południowego skrzydła Armii Prusy pod dowództwem gen. Stanisława Skwarczyńskiego. Z chwilą wybuchu wojny formująca się dywizja ześrodkowana była w rejonie Kielc.
Dywizja weszła do walki 7 września 1939, w stanie nieukończonej mobilizacji. W nocy z 8 na 9 września stoczyła z niemieckim XV Korpusem Lekkim gen. Hotha ciężką bitwę w rejonie Iłży. W jej wyniku dywizja została odcięta od Wisły i doszczętnie rozbita.
Poszczególne oddziały jednostki przebijały się przez Wisłę na własną rękę i zostały częściowo odtworzone jako brygady. Wzięły później udział w II bitwie pod Tomaszowem i skapitulowały 27 września 1939.

Lata 1945-1958

W 1945 sformowano 12 Szczecińską Dywizję Piechoty w składzie 2 Armii Wojska Polskiego. Jej głównym zadaniem była ochrona pogranicza w rejonie Szczecina. Jeden pułk piechoty ze składu dywizji wziął w 1947 udział w Akcji Wisła.

Lata 1958-1989

W 1958 dywizję piechoty przekształcono w zmechanizowaną i zmieniono nazwę na 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, pod którą istnieje do dziś. Dowódzenie tą jednostką powierzono gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu. Jej głównym zadaniem na wypadek wojny miał być szybki marsz w kierunku północno-zachodnim i pomoc w opanowaniu Cieśnin Duńskich.
W 1968 dywizja brała udział w inwazji na Czechosłowację, gdzie okupowała rejon Hradca Kralove.

III Rzeczpospolita

W 1994 patronem jednostki został Bolesław Krzywousty. Po zredukowaniu w 2001 stanu liczebnego dywizji z 12 tys. do 7 tys. żołnierzy, jej specjalnością stał się udział w operacjach humanitarnych. Od października 2003 większa część dywizji pełni służbę w Polskiej Strefie Stabilizacyjnej w Iraku.

Obecne dowództwo

 • dowódca – gen. dyw. Marek Samarcew – 2002
 • zastępca dowódcy – gen. bryg. Piotr Czerwiński
 • szef Sztabu – płk Zdzisław Antczak
 • szef Logistyki – płk Jan Dziedzic

Byli dowódcy

 • gen. bryg. Wiktor Lemanowicz – 1945
 • płk Józef Sielecki – 1947
 • płk Aleksander Wygnański – 1948
 • płk Józef Batkiewicz – 1949
 • płk Stanisław Jackowski – 1950
 • płk Aleksander Majtek – 1953
 • gen. bryg. Wojciech Jaruzelski – 1957
 • gen. bryg. Aleksander Jankowski – 1960
 • gen. bryg. Józef Stebelski – 1962
 • gen. bryg. Stanisław Antos – 1964
 • płk Tadeusz Kopiec – 1968
 • gen. bryg. Mieczysław Urbański – 1969
 • gen. bryg. Kaziemierz Leśniak – 1973
 • płk Florian Bogacki – 1976
 • gen. bryg. Jan Kuriata – 1978
 • gen. bryg. Henryk Szumski – 1980
 • płk Jerzy Słowiński – 1984
 • gen. bryg. Antoni Walczak – 1987
 • gen. bryg. Bolesław Balcerowicz – 1989
 • gen. bryg. Andrzej Ekiert – 1991
 • płk Andrzej Lelewski – 1994
 • gen. bryg. Mieczysław Stachowiak – 1997
 • płk Ryszard Chwastek – 2000

Skład w 1939

 • 51 pułk piechoty Strzelców Kresowych
 • 52 pułk piechoty Strzelców Kresowych
 • 54 pułk piechoty Strzelców Kresowych
 • 12 Kresowy pułk artylerii lekkiej
 • 12 dywizjon artylerii ciężkiej
 • 12 bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej
 • 12 batalion saperów
 • 63 kompania ckm przeciwlotniczych
 • 63 kompania kolarzy
 • 63 kompania przeciwpancerna
 • kompania telefoniczna
 • kawaleria dywizyjna
 • służby pomocnicze

Skład w 2004

 • 6 Brygada Kawalerii Pancernej
 • 12 Brygada Zmechanizowana
 • 36 Brygada Zmechanizowana
 • 2 Pułk Artylerii
 • 3 Pułk Przeciwlotniczy
 • 12 batalion dowodzenia
 • 12 batalion rozpoznawczy
 • 2 batalion saperów
 • 8 batalion remontowy
 • 12 batalion zaopatrzenia
 • 12 batalion medyczny
 • 12 Kompania Chemiczna

Wyposażenie w 2004

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.