Ochrona środowiska

Ochrona środowiska (podgląd zawartości)

To zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odniawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. .
Wyniki wyszukiwań związane z "Ochrona_środowiska"
wyników 54