Dydaktyka

Dydaktyka (podgląd zawartości)

Jest jedną z nauk pedagogicznych. Jej nazwa pochodzi z języka greckiego didasco- nauczam, didascalos – nauczający. Przedmiotem badań dydaktyki są cele i treści kształcenia, proces kształcenia, prawidłowości procesu kształcenia, metody nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacyjne nauczania. Podział Dydaktyka ogólna – realizuje swoje cele bez względu na przedmioty i szczeble pracy szkolnej Dydaktyki szczegółowe – badają zagadnienia specyficzne dla wybranego przedmiotu nauczania, np.
Wyniki wyszukiwań związane z "Dydaktyka"
wyników 15