Cybernetyka

Cybernetyka (podgląd zawartości)

(gr. kybernetes "sternik; zarządca" od kybernán "sterować; kontrolować") – nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji (komunikacja). Chris Lucas: "Cybernetics is the science of effective organization, of control and communication in animals and machines. " (Cybernetyka jest nauką o efektywnej organizacji, mechanizmach kontroli i komunikacji u zwierząt i maszyn) W języku polskim po raz pierwszy u filozofa Bronisława F.
Wyniki wyszukiwań związane z "Cybernetyka"
wyników 1