Pedagogika

Pedagogika (podgląd zawartości)

To należąca do nauk społecznych, języka greckiego paidagogos (pais – chłopiec, ago – prowadzę). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej na ten temat.
Wyniki wyszukiwań związane z "Pedagogika"
wyników 353