Czytaj więcej"/> Drukuj
Zygmunt Janiszewski (1888 - 1920) - polski matematyk i organizator nauki; 1914 - 1915 żołnierz Legionów Polskich; od 1918 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z twórców warszawskiej szkoły topologii; prace głównie z topologii płaszczyzny; autor programu rozwoju polskiej matematyki (który stał się podstawą powstania Polskiej Szkoły Matematycznej), zakładającego koncentrację wysiłków na teorii mnogości, topologii i logice matematycznej; współtwórca pierwszego w świecie wyspecjalizowanego czasopisma matematycznego "Fundamenta Mathematicae"; odziedziczony majątek rodowy oraz część swoich dochodów przeznaczył na cele oświatowe i społeczne.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 17:24:46