Czytaj więcej"/> Drukuj
gen. Zygmunt Henryk Berling (urodzony 27 kwietnia 1896 - zmarł 11 lipca 1980), polski wojskowy i polityk.
Urodził się w Limanowej. We wrześniu 1914 zaciągnął się do Legionów, z którymi walczył najpierw w 2 pułku piechoty legionów, potem w 4 pułku piechoty Legionów
Od kryzysu przysięgowego do listopada 1918 służył w armii austro-węgierskiej. Potem wstąpił do odtworzonego 4 pułku piechoty, gdzie został dowódcą kompanii marszowej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej wsławił się jako dowódca batalionu w obronie Lwowa, za co został uhonorowany srebrnym krzyżem orderu Virtuti Militari.
Po wojnie pozostał w wojsku, w 1923 awansował do stopnia majora. Początkowo służył jako oficer sztabowy w dowództwie 15 Dywizji Piechoty w V Dowództwie Okręgu Korpusu - Kraków.
W 1930 awansował na podpułkownika i dostał przydział dowódczy, początkowo w 6 pułku piechoty, a następnie w 4 pułku piechoty. W czerwcu 1939 przeszedł w stan spoczynku.
Kampanię wrześniową spędził w swym domu w Wilnie. Po zajęciu miasta przez Związek Radziecki aresztowany przez NKWD. Do 1940 więziony w Starobielsku, potem w Moskwie.
Po układzie Sikorski-Majski mianowany szefem sztabu odtworzonej 5 Dywizji Piechoty, a następnie szefem obozu przejściowego w Krasnowodsku.
Po ewakuacji Armii Polskiej na Wschodzie do Iranu zdezerterował. W 1943 mianowany przez Józefa Stalina dowódcą 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki Ludowego Wojska Polskiego i awansowany do stopnia generała.
Od 22 lipca 1944 zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego.
Podczas powstania warszawskiego bez kontaktowania się z Moskwą wydał rozkaz o próbie pomocy powstańcom i przekroczeniu Wisły przez część podległych mu sił.
Pozbawiony dowództwa, Berling został wysłany do Akademii Wojennej w Moskwie. W 1947 wrócił do Polski i organizował, a następnie kierował Akademią Sztabu Generalnego. Na wojskową emeryturę przeszedł w 1953. W latach 1953-1956 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych, 1956-1957 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, od 1957 do 1970 piastował stanowisko wiceministra leśnictwa - Inspektora Generalnego Łowiectwa. W 1963 roku wstąpił do PZPR.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 07:15:53