Czytaj więcej"/> Drukuj
ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZMP), organizacja młodzieżowa utworzona w sierpniu 1948 w wyniku połączenia Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Związku Młodzieży Demokratycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, Związku Walki Młodych; Organizacja ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowana była PPR, następnie PZPR. Powołana do realizowania polityki partii komunistycznej wobec młodzieży. Organy prasowe organizacji to: „Pokolenie”, „Sztandar Młodych” (od 1950), „Nowa Wieś”, „Po prostu”, „Świat Młodych”, „Dookoła świata”. ZMP działał we wszystkich środowiskach młodzieży (do organizacji nie przyjmowano osób z rodzin i grup społecznych uznanych za wrogie politycznie). Organizacja liczyła ok 0,5 mln. członków w 1948, ponad 1 mln. z 1951 i ok. 2 mln. w 1955. Podczas październikowego przesilenia politycznego w 1956 nastąpił rozpad ZMP, a w styczniu 1957 organizację rozwiązano.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 17:15:59