Czytaj więcej"/> Drukuj
Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismo, symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe. Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.
Znaki pisarskie dzielimy na: Cechą wspólną wszystkich znaków pisarskich jest uzależnienie ich wyglądu od ogólnych założeń graficznych konkretnego kroju pisma drukiem, lub stylu pisma ręcznego, oraz respektowanie zasad pisowni i typografii dla danego języka, w jakim jest pisany tekst. Dlatego też do znaków pisarskich nie można zaliczyć znaków o ustalonym wyglądzie, jak loga i logotypy, znaki drogowe, symbole legendy map i planów, czy inne ustalone elementy graficzne systemów informacji wizualnej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 07:59:03