Czytaj więcej"/> Drukuj
Zmartwychwstanie - inaczej powstanie z martwych, ponowne ożywienie. W istnienie zmartwychwstania wierzą wyznawcy chrześcijaństwa, islamu, judaizmu oraz hinduizmu. Chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dając świadectwo tego, że wszyscy zmartwychwstaną tak, jak on.
Zmartwychwstanie Jezusa dość często pojmowane jest jako naczelny argument na rzecz wiary chrześcijańskiej. Istotnie, na tym fakcie się ona opiera; nie na darmo św. Paweł napisał: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 List do Koryntian 15,14). W związku z tym dla potwierdzenia wiarygodności chrześcijaństwa dowodzi się realności Jezusowego powrotu do życia. Wychodzi się w tym celu od wyraźnych informacji Nowego Testamentu na temat pustego grobu, zjawień się Zmartwychwstałego i obecnego od początku w pierwotnym chrześcijaństwie przekonania, że Jezus naprawdę powstał z martwych. Fakt zmartwychwstania jawi się jako jedyne wyjaśnienie tych zjawisk.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 16:01:04