Czytaj więcej"/> Drukuj
Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon obserwowany) - pojęcie filozoficzne oznaczające coś co jest obserwowalne; często przeciwstawiane nieobserwowalnej, ale dostępnej rozumowo rzeczywistości (Platon) bądź istocie rzeczy lub jako "rzecz dla nas" - niepoznawalnym rzeczom samym w sobie przez Immanuela Kanta. Według Galileusza zjawiska są jedynym przedmiotem nauki.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 07:14:37