Czytaj więcej"/> Drukuj
Zimna wojna to określenie na okres stosunków między państwami zachodnimi, na czele z USA, a potem NATO i ZSRR, a później także całym blokiem socjalistycznym. Do rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i rozwoju zimnej wojny doszło wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej.
Za początek "zimnej wojny" uważa się wystąpienie Winston Churchill|Winstona Churchilla
w Fulton w USA, 5 marca 1946 r., który opowiedział się za stawieniem przez Zachód oporu komunizmowi, określił podział świata jako "zależną kurtynę" - wystąpienie to uznano za proklamację zimnej wojny:
"Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem, w poprzek kontynentu zapadła żelazna kurtyna, a kraje na wschód od niej znalazły się pod panowaniem Moskwy". (Churchill)
Należy jednak uznać że początek tego okresu to lata 1946-1949. Zakończenie okresu zimnej wojny również budzi kontrowersje. Niektórzy uważają, iż jest to rok 1956, inni - 1975 kiedy doszło do podpisania Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach. Natomiast znaczna grupa politologów uznaje za datę graniczną rok 1990, czyli roku zjednoczenia Niemiec i faktycznego rozpadu bloku wschodniego.
Między "Wschodem" i "Zachodem" występował konflikt o podłożu przede wszystkim politycznym i ideologicznym, ale także ekonomicznym i światopoglądowym. W większości konflikt ten przybierał formę walki propagandowej oraz walki wywiadów, w tym wywiadów gospodarczych. Istniała wyraźna rywalizacja np. na arenie podboju kosmosu, czy we współzawodnictwie sportowym.
Dochodziło także do konfrontacji zbrojnej. Nie bezpośrednio ale w takich konfliktach jak wojna w Korei, wojna wietnamska czy wojna w Afganistanie, w które oba bloki były zaangażowane.

Geneza zimnej wojny

Konflikt w sprawie Niemiec

Wojna domowa w Grecji

Doktryna Harry'ego Trumana, 12 marca 1947 r.

Plan Georga Marshalla (1947 r)

Powstanie NATO, 4 kwietnia 1949 r.

Świat w czasie zimnej wojny

Tymczasem:

Integracja Europy Zachodniej (Pakt Brukselski, 1949 r.)

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 21:56:29