Czytaj więcej"/> Drukuj
Zgromadzenie Narodowe – nazwa parlamentów w wielu państwach.

We Francji

Zgromadzenie Narodowe powstało z przekształcenia się Stanów Generalnych, zwołanych przez króla Ludwika XVI dla zaradzenia kryzysowej sytuacji państwa. Zgromadzenie Narodowe z kolei przekształcone zostało w Konstytuantę, z zadaniem opracowania nowej konstytucji ustrojowej.

W Polsce

Zgromadzenie Narodowe to łączne posiedzenie obu izb parlamentarnych: Sejmu i Senatu. Parlamentarzyści podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego są sobie równi (brak rozróżnienia na Posłów i Senatorów). Nie ma ono określonego trybu prac, jest zwoływane do wypełnienia którejś z kompenencji określonych w konstytucji: Jak widać wszystkie kompetencje Zgromadzenia łączą się z Prezydentem. Jednak do 1997 roku Zgromadzenie Narodowe miało dodatkowo kompetencje uchwalać Konstytucje. W 1989 r. Zgromadzenie dokonało wyboru jedynego Prezydenta PRL.
Obradom Zgromadzenia Narodowego przewodniczy Marszałek Sejmu, a w jego zastępstwie Marszałek Senatu.

W innych krajach

Zgromadzenia narodowe istniały również w różnych okresach historycznych w Niemczech, Czechosłowacji, na Węgrzech i in.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:42:27