Czytaj więcej"/> Drukuj
Zdzisław Żandarowski (ur. 23 sierpnia 1929 w Warszawie - zm. 4 lipca 1994 w Radomiu), działacz PZPR, prawnik.
Ukończył Uniwersytet Łódzki (1952) i UW (1954). 1948 członek PPR, następnie PZPR; działacz organizacji młodzieżowych, 1954-1956 sekretarz komitetu uczelnianego PZPR na UW, od 1956 pracował w aparacie partyjnym Komitetu Warszawskiego.
Był m.in. zastępcą kierownika i kierownikiem Wydziału Propagandy oraz kierownikiem Wydziału Nauki i Oświaty Komitetu Warszawskiego, a 1960-1969 sekretarzem tego komitetu. Od 1968 członek Komitetu Centralnego PZPR, 1969-1970 zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC i redaktor naczelny "Życia Partii", 1971-1977 kierownik Wydziału Organizacyjnego KC; 1972-1975 członek Sekretariatu KC, 1975-1980 sekretarz KC, 1980 członek Rady Państwa i zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR.
6 października 1980 został odwołany z KC, a 15 lipca 1981 wykluczony z partii przez IX Zjazd (jako członek kierownictwa związanego z E. Gierkiem). W grudniu 1980 zrezygnował z mandatu poselskiego (był posłem na Sejm od 1972 i przewodniczącym Komisji Mandatowo-Regulaminowej w VI i VII kadencji) na wezwanie VII Plenum KC PZPR. W lipcu 1981 został także pozbawiony orderu Budowniczych Polski Ludowej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 22:10:00