Czytaj więcej"/> Drukuj
Zbawienie - w religii chrześcijańskiej oznacza akt wybawienia przez Boga, przy czym w Starym Testamencie oznaczało ono nie tylko wybawienie duchowe, ale również dzieło zbawienia przez uwolnienie Izraelitów z niewoli egipskiej.
Zbawienie jako akt Boga skutkuje w kliku dziedzinach:
1. Uwolnienie od skutków popełnionych grzechów(np. od choroby).
2. Uwolnienie od władzy grzechu nad człowiekiem (np. od związania nałogiem)
3. Otrzymanie życia wiecznego.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 21:29:57