Czytaj więcej"/> Drukuj
Zatrudnienie (praca w sensie prawnym), jest umową między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję.
Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym(państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych.
W Stanach Zjednoczonych, za standard zatrudniania uważany jest taki kontrakt, w którym pracodawca i pracownik mają oboje prawo rozwiązać umowę w każdym czasie i z każdego powodu, lub w ogóle bez żadnej przyczyny.
Ponieważ stopień zatrudnienia i ekonomiczne zapotrzebowanie nie są sobie równe, dlatego istnieje bezrobocie.
Zatrudnienie jest prawie powszechne w społeczeństwie kapitalizmu. Przeciwnicy kapitalizmu tacy jak Marksiści sprzeciwiają się kapitalistycznemu systemowi zatrudnienia, uważając za niesprawiedliwe to, że ludzie którzy przyczyniają się do większości prac dla organizacji nie otrzymują proporcjonalnych udziałów zysków. Jednak, surrealistyczne i sytuacjonistyczne ruchy były wśród kilku grup aktualnie sprzeciwiających się pracy, i podczas częściowo surrealistycznej fali protestów z maja 1968 mury Sorbony zostały pokryte przez antypracowe graffiti.
Robotnicy często mówią dostawać pracę, lub mieć pracę. Te metaforyczne zwroty doprowadziły do traktowania pracy jako własności. Podobne koncepcje są używane dla ziemi jako własności (nieruchomość) lub intelektualnych praw jako własności. Internetowy słownik etymologiczny http://www.etymonline.com/ tłumaczy, że termin praca(ang. job) pochodzi z przestarzałego angielskiego zwrotu jobbe of work, co znaczy kawałek pracy. Etymologia polska słowa pracaBańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, t.2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 wskazuje na 'trud, mozół, wysiłek; utrapienie: staranie' czym zbilża się do słowa "zatrudnienie".
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 06:23:48