Czytaj więcej"/> Drukuj
Zaratusztra - (wsp. pers. Zartosht / زرتشت ) twórca najstarszej na świecie religii monoteistycznej nazywanej od jego imienia zaratusztrianizmem, zoroastryzmem, lub zupełnie błędnie mazdaizmem.
Jedyne, wiarygodne, pisemne świadectwo dotyczące Zaratusztry to najstarsza część świętej księgi zaratusztrian - Awesty o nazwie Gaty, która została prawdopodobnie napisana przez samego Zaratusztrę. Badania porównawcze archaicznego języka Gatt i zawarte w nich odniesienia do faktów historycznych wskazują, że Zaratusztra działał na terenie dzisiejszego, północno-wschodniego Iranu i Turkmenii w latach ok. 1400-1200 p.n.e. Był on jednym z wielu kapłanów wiary staroirańskiej, zwanej mazdaizmem od głównego boga występującego w panteonie tej religii o nazwie Mazda. Religia ta była typową religią politeistyczną, podobną do np. wierzeń starożytnych Greków.
Zgodnie z przekazem zawartym w Gatach, plemię Zartusztry zostało wybite na skutek wojen plemiennych, a on sam tułał się przez kilkanaście lat po stepach północnego Iranu, ucząc się od innych kapłanów i obserwując bezsensowne walki plemienne wyniszczające jego lud. W wieku 30 lat spłynęło na niego objawienie.
Dane historyczne Gatt, dotyczące najazdu króla Wisztapsy na okoliczne państewka, oraz propagowanie przez niego wiary Zaratusztry zostały potwierdzone badaniami archeologicznymi w północnym Iranie, prowadzonymi w latach 60. Często podawana, błędna data życia Zaratusztry (660-583 p.n.e.) pochodzi od badaczy brytyjskich, którzy jako pierwsi przetłumaczyli Awestę w połowie XIX wieku i mylnie zinterpretowali fakty historyczne opisane w Gatach.
Zgodnie z tradycją przekazaną w późniejszych księgach Awesty, Zaratusztra zrezygnował pod koniec życia z wszelkich zaszczytów, spisał Gaty, a następnie umarł przez dobrowolne zanurzenie się w lodowatych, krystalicznie czystych wodach jeziora Kasaoja w Pamirze. Z Awesty wynika też, że nasienie Zartusztry obecne w tym jeziorze zapłodni kiedyś dziewicę, która o świcie wykąpie się w tym jeziorze. Urodzi się z niego nowy prorok, który poprowadzi ludzi do ostatecznego zwycięstwa z siłami zła i ustanowi bezpośrednie królestwo Ahura Mazdy na ziemi.
Napisane na podstawie: Mary Boyce - Zaratusztrianie - Wydawnictwo Łódzkie, 1986.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 03:00:56