Czytaj więcej"/> Drukuj
Zaolzie, Śląsk zaolziański (część Śląska czeskiego; po czesku Záolší (Zaolží), Slezsko zaolšanské, niem. Olsa-Gebiet) - nazwa terenów Śląska Cieszyńskiego leżących "za" Olzą (czyli na jej lewym brzegu), od 1919 roku rzeką graniczną między Polską a Czechami. Obejmuje ono tereny powiatów frydeckiego, frysztackiego oraz częściowo cieszyńskiego z podzielonym na pół przez Olzę miastem Cieszyn/Český Těšín.
Termin powstał w okresie międzywojennym w wyniku konfliktowego podziału w 1920 roku dawnego habsburskiego Księstwa Cieszyńskiego, zamieszkałego w dużej mierze przez ludność polską. Po stronie czeskiej pozostało 66 procent terenu księstwa ze 150 tysiącami żyjących tam Polaków.
Mimo nieprzychylnej przez dziesięciolecia polityki władz praskich (zarówno przed wojną jak i w czasach komunizmu) żyjący tam Polacy do dziś zachowali łączność z krajem, podtrzymując swoją lokalną odmianę śląskiego dialektu języka polskiego oraz oryginalną kulturę.
Zaolzie tymczasowo zostało przyłączone do Rzeczpospolitej w roku 1938, kiedy wojska polskie korzystając z nacisków Adolfa Hitlera na Czechosłowację, siłą zajęły te tereny. Sprawa Zaolzia powracała także po II wojnie światowej, w czasie której było ono wcielone - jako dawne posiadłości habsburskie - do tzw. Wielkich Niemiec.
W 1945 roku tereny te zostały przyznane Czechosłowacji, a 13 czerwca 1958 r. rządy PRL i CSRS podpisały porozumienie ostatecznie zatwierdzające status quo ante.
Jako ciekawostkę można dodać, iż z Zaolzia pochodzi były polski premier Jerzy Buzek (urodził się w 1940 roku w Śmiłowicach).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 21:48:37