Czytaj więcej"/> Drukuj
Zajdyci - najmniejsza i najbardziej zbliżona do sunnizmu (i mutazylitów) grupa szyitów. Powstali w VIII wieku jako zwolennicy imamatu Zajda ibn Alego ibn Husajna, brata Muhammada al Bakira - uznawanego za imama przez imamitów i ismailitów. Uznają pierwszych 5-ciu imamów (wliczając Alego), którzy jednak nie są postaciami nadprzyrodzonymi, a głównie przywódcami i zarządcami. Jako jedyni szyici tolerowali częściowo władzę pierwszych kalifów. Występowali w Jemenie i Persji. W latach 864/865 - 928 rządzili w Tabarestanie. Duchowni zajdyccy sprawowali władzę w Jemenie Północnym w latach 897 (893) - 1962 (z licznymi przerwami), urzywając często tutułu kalifa. Ostatni raz stracili władzę, kiedy to tydzień po śmierci imama Ahmada jego syn i następca Muhammad został obalony przez lewicujących wojskowych.
Obecnie ok. 8,5 mln., wyłącznie w Jemenie. Zanikają w wyniku presji wahabitów.
Imamowie zajdyccy
  1. Ali ibn Abi Talib
  2. Hasan ibn Ali
  3. Husajn ibn Ali
  4. Ali ibn Husajn
  5. Zajd ibn Ali
Linki zewnętrzne
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-30 09:12:49