Czytaj więcej"/> Drukuj
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) - największa polska organizacja harcerska, powstała w dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.
Nazwę Związek Harcerstwa Polskiego nosiły również poprzedniczki obecnego ZHP: Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją non-profit, od 16 lutego 2004 roku zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Ponadto przez wiele lat posiadał status stowarzyszenia wyższej użyteczności.
ZHP -
z Chorągwi Łódzkiej ZHP podczas Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego "Gniezno 2000"

Historia ZHP

Więcej w artykule 'historia harcerstwa

Struktura ZHP

Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP. W okresie pomiędzy zjazdami władzami naczelnymi są: Jednostkami terenowymi Związku Harcerstwa Polskiego są: W ZHP działają również ogólnopolskie, regionalne oraz środowiskowe ruchy programowo-metodyczne, skupiające instruktorów, członków zwyczajnych nie będących instruktorami i pełniących funkcje instruktorskie oraz jednostki organizacyjne ZHP. Ruchy programowo-metodyczne stanowią dla ich członków formę współdziałania w celach doskonalenia programu i metodyki, wymiany doświadczeń i upowszechniania inicjatyw programowych i metodycznych, realizacji konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub kierunku służby. Należą do nich m.in.:
Aktualne władze ZHP

ZHP w międzynarodowych organizacjach skautowych

Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem:

Zloty ZHP

Zloty (ang. jamboree) są tradycyjnymi spotkaniami harcerzy i skautów. Na przestrzeni lat Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował następujące zloty organizacji:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 18:37:37