Czytaj więcej"/> Drukuj
Wyznanie - identyfikacja bądź samoidentyfikacja z danym światopoglądem teistycznym, zasadniczo w ramach istniejącej struktury kościelnej. W ramach jednego wyznania istnieć może więcej niż jedna organizacja wyznaniowa. W ramach np. katolicyzmu istnieją grupy wyznaniowe uznające prymat papieża (np. Kościół rzymskokatolicki, Kościół grekokatolicki) i nie uznajace go (np. Kościół Starokatolicki Mariawitów), niekiedy nazywane odrębnymi wyznaniami.

Największe pod względem liczby wiernych wyznania w Polsce


Kościół lub związek wyznaniowyJednostki kościelneDuchowniWyznawcy
Kościół rzymskokatolicki100252883134312707
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny224300509700
Świadkowie Jehowy1797 - 124294
Kościół greckokatolicki1366582000
Kościół ewangelicko-augsburski (ewangelicy)29218679050
Kościół Starokatolicki Mariawitów372724158
Kościół Polskokatolicki8310221938
Kościół Zielonoświątkowy19333220376

Odnośniki do innych stron:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 20:33:35