Czytaj więcej"/> Drukuj
Uwaga  dane proszę przenosić do Odkrycie naukowe, a nie kasować!

Wynalazek to nowe rozwiązanie techniczne, najczęściej poprzedzone przez pomysł. Wg prawa patentowego wynalazek to, poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, nie opatentowane dotychczas.
Pojęciem pokrewnym jest odkrycie naukowe – obserwacja nieznanego dotąd zjawiska występującego naturalnie w przyrodzie. Odkrycia nie podlegają ochronie patentowej – uważa się, że są one własnością całej ludzkości. Ochrona patentowa może natomiast dotyczyć nowej technologii, która przyczyniła sie do odkrycia. Pojawiają się jednak próby patentowania odkryć, przez przypisywanie im znamion wynalazku np: zapis ludzkiego genomu.
Za pierwsze wynalazki przyjmuje się narzędzia, które powstały okolo 1 700 000 lat temu.
Podobnie jak w przypadku pomysłów i odkryć większość wynalazków jest bezużyteczna, lecz przed zastosowaniem w praktyce trudno określić ich przydatność. Burzliwe dzieje niektórych można

Wynalazki możemy podzielić na

Lista alfabetyczna polskich wynalazców

Lista alfabetyczna innych wynalazców


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:35:21