Czytaj więcej"/> Drukuj
Są to wybory, w trakcię których obywatele w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli w parlamencie. Zasadnicze znaczenie dla kształtu politycznego parlamentu ma ordynacja wyborcza, a więc zbiór przepisów określający sposób przeliczania głosów na mandaty przedstawicielskie.
W Polsce, gdzie parlament jest dwuizbowy i składa się z Sejmu oraz Senatu wybiera się posłów oraz senatorów. Wybory te odbywają się co cztery lata chyba, że zostaną zarządzone wybory przedterminowe (co przewiduje konstytucja w szczególnych przypadkach).
Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 03:34:33