Czytaj więcej"/> Drukuj
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 25 krajach rozszerzonej Unii Europejskiej w dniach od 10-13 czerwca 2004 roku.
Dni
głosowania
Państwa
Czwartek
10 czerwca
Holandia, Wielka Brytania
Piątek
11 czerwca
Czechy, Irlandia
Sobota
12 czerwca
Czechy, Włochy, Łotwa, Malta
Niedziela
13 czerwca
Austria, Belgia, Cypr, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy,
Grecja, Węgry, Włochy, Litwa,
Luksemburg, Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja

Blisko 343 657 800 ludzi miało prawo głosu, było to drugie największe demokratyczne głosowanie w dziejach świata zaraz po Indiach. Mieszkańcy 10 nowych członków Unii Europejskiej brali udział w głosowaniu po raz pierwszy. Nowy Parlament Europejski składa się z 732 eurodeputowanych.Partie w Parlamencie Europejskim

Frekwencja udziału w wyborach

Rok wyborów Razem D A FR BE IT LU NL UK IE DK EL ES PT SE FI CZ EE CY LV LT HU MT PL SI SK
1979 63,0 % 65,7 % - 60,7 % 91,4 % 84,9 % 88,9 % 57,8 % 32,2 % 63,6 % 47,8 % - - - - - - - - - - - - - - -
1984 61,0 % 56,8 % - 56,7 % 92,2 % 83,4 % 88,8 % 50,6 % 32,6 % 47,6 % 52,4 % 77,2 % 68,9 % (1987) 72,4 % (1987) - - - - - - - - - - - -
1989 58,5 % 62,3 % - 48,7 % 90,7 % 81,5 % 87,4 % 47,2 % 36,2 % 68,3 % 46,2 % 79,9 % 54,6 % 51,2 % - - - - - - - - - - - -
1994 56,8 % 60,0 % 67,7 % (1996) 52,7 % 90,7 % 74,8 % 88,5 % 35,6 % 36,4 % 44,0 % 52,9 % 71,2 % 59,1 % 35,5 % 41,6 % (1995) 60,3 % (1996) - - - - - - - - - -
1999 49,8 % 45,2 % 49,4 % 46,8 % 91,0 % 70,8 % 87,3 % 30,0 % 24,0 % 50,2 % 50,5 % 75,3 % 63,0 % 40,0 % 38,8 % 31,4 % - - - - - - - - - -
2004 45,5 % 43,0 % 41,8 % 43,14% 90,81 % 73,1 % 90 % 39,1 % 38,9 % 59,7 % 47,85 % 62,78 % 45,94 % 38,74 % 37,2 % 41,1 % 27,9 % 26,89 % 71,19 % 41,23 % 48,2 % 38,47 % 82,37 % 20,42 % 28,34 % 16,66 %

Wyniki podziału mandatów eurodeputowanych w krajach Unii Europejskiej

Partia
Państwo
EVP-ED PES ELDR Greens/EFA EUL/NGL UEN EDD Inne Miejsc % miejsc w PE Frekwencja
Austria 6
32,7%
7
33,4%
-
2
12,8%
0
0,8%
-
-
3
20,3%
18 2,5% 41,8%
Belgia 6
23,9%
7
24,4%
6
13,8%
2
8,9%
-
-
-
3
18,6%
24 3,3% 90.81%
Cypr 2
28,2%
0
10,8%
1
17,1%
0
1,9%
2
27,9%
-
-
1
14,1%
6 0,8% 71.19%
Czechy 11
41,3%
2
8,8%
-
0
3,2%
6
20,3%
-
-
5
26,4%
24 3,3% 27.9%
Dania 1
12,5%
5
32,5%
4
25,8%
-
2
13,3%
1
6,8%
1
9,0%
0
0,1%
14 1,9% 47.85%
Estonia 1
17,2%
3
36,8%
2
29,7%
-
-
-
8,1%
-
-
8,2%
6 0,8% 38.9%
Finlandia 4
28,0%
3
21,1%
5
29,0%
1
10,4%
1
9,1%
-
-
-
2,4%
14 1,9% 41,1%
Francja 28
28,6%
31
28,9%
-
6
7,4%
3
10,0%
0
1,7%
-
10
23,4%
78 10,7% 43.14%
Grecja 11
43,1%
8
34,0%
-
-
4
13,7%
-
-
1
9,2%
24 3,3% 62.78%
Hiszpania 23
41,3%
24
8
1
6,0%
5
12,7%
1
4,2%
-
-
-
2,7%
54 7,4% 45,94%
Holandia 7
24,4%
7
23,6%
5
17,4%
2
7,4%
2
7,0%
-
2
5,9%
2
14,3%
27 3,7% 39,1%
Irlandia 5
27,8%
1
10,6%
-
0
4,3%
-
4
29,5%
-
3
27,8%
13 1,8% 59.7%
Litwa 3
22,5%
2
14,4%
3
22,9%
-
-
-
-
5
36,1%
13 1,8% 48.2%
Luksemburg 3
37,1%
1
22,1%
1
14,9%
1
15,0%
-
2,9%
-
8,0%
-
-
6 0,8% 90%
Łotwa 3
32,0%
-
8,3%
1
6,5%
1
15,5%
-
4
30,6%
-
0
7,1%
9 1,2% 41.23%
Malta 2
40%
3
49%
-
-
-
-
-
10%
-
1%
5 0,7% 82.37%
Niemcy 49
44,5%
23
21,5%
7
6,1%
13
11,9%
7
6,1%
-
-
0
9,9%
99 13,5% 43,0%
Polska 19
30,4%
8
14,6%
4
7,3%
-
-
7
12,7%
-
16
35,0%
54 7,4% 20,42%
Portugalia 7
7%
12
45%
-
-
2
9%
2
7
-
1
12%
24 3,3% 38.74%
Słowacja 8
46,5%
3
16,9%
0
4,6%
-
0
4,5%
-
-
3
27,5%
14 1,9% 16.66%
Słowenia 4
49,6%
1
14,2%
2
21,9%
-
-
-
-
-
14,3%
7 1,0% 28,34%
Szwecja 5
23,9%
5
24,8%
3
16,1%
1
5,9%
2
12,8%
-
-
3
16,5%
19 2,6% 37,2%
Węgry13
52,7%
9
34,3%
2
7,7%
-
-
-
-
0
5,3%
24 3,3% 38,5%
Wielka Brytania 28
28,4%
19
22,3%
12
15,1%
5
10,3%
-
-
12
16,8%
2
7,1%
78 10,7% 38.9%
Włochy 28
29,3%
15
0,0%
9
4,1%
2
2,5%
7
8,5%
9
11,5%
-
8
13,0%
78 10,7% 73.1%
Razem7 278
38,0%
199
27,2%
67
9,2%
41
5,6%
39
5,3%
27
3,7%
15
2,0%
66
9,0%
732 100,0% 45,5%
Różnice -21
+/- 0%
-33
-2,2%
0
+0,7%
-5
-0,3%
-19
-2,1%
-2
+/- 0%
0
+0,2%
+24
+3,7%
-56 -4,3%
Po rozszerzeniu 20047 295
37,4%
232
29,4%
67
8,5%
47
6,0%
55
7,0%
30
3,8%
18
2,3%
44
5,6%
788 49,8%

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-04 01:17:48