Czytaj więcej"/> Drukuj
Wulgata (łac. vulgus - pospolity, powszechny) - przekład Biblii na łacinę wykonany przez św. Hieronima na przełomie IV/V w.
Św. Hieronim, na zlecenie papieża Damazego I, w latach 382-406 dokonał przekładu oryginalnych ksiąg Pisma Świętego z języków: hebrajskiego i greki. Wcześniejsze przekłady obejmowały tylko niektóre fragmenty Biblii, natomiast Wulgata była pierwszym pełnym tłumaczeniem Pisma na łacinę.
Tekst Wulgaty był od ok. VII w. oficjalnym tekstem łacińskim Pisma Św. W 1546 r., podczas soboru trydenckiego uznano ją za oficjalny przekład Kościoła katolickiego.
Od 1979 r. obowiązuje poprawiony tekst Wulgaty, tzw. Neowulgata (Nova Vulgata).
Zobacz w Internecie:
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html - Neowulgata (Nova Vulgata) - po łacinie
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 07:04:14