Czytaj więcej"/> Drukuj
Wróżenie (inaczej dywinacja lub onejromancja) to zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą nadnaturalnych sił, specjalnych przedmiotów i technik.
Wróżbita to osoba, która dzięki odpowiedniej grze psychologicznej udaje, że przepowiada przyszłość. Wróżbita może np. odpowiednio losować karty i układać je w określony sposób formułując zupełnie niejasną przepowiednię. Aby skuteczniej manipulować swoim klientem wróżbita często korzysta z tego, co wie na temat tej osoby, np. młodej dziewczynie może przepowiedzieć, że wyjdzie za mąż. Wróżba nie musi się sprawdzić, jednak zawsze musi przynieść podmiotowi wróżenia otuchę, bo wtedy szczęśliwy klient powróci.
Najważniejsze techniki wróżenia to astrologia, kartomancja (w tym karty tarota), spoglądanie w kryształową sferę, chiromancja (czytanie z ręki), i ching (wróżenie z chińskiej Księgi Zmian), numerologia (wróżenie z liczb), ogląd wnętrzności zabitych zwierząt, rozrzucanych kości, ryżu (Tybet) i fusów po kawie czy herbacie. Współcześni wróżbici kładą znaczny nacisk na interpretację, która oprócz przepowiadania ma wskazywać również na przyczyny prognozowanych zjawisk. Badania etnograficzne różnych kultur wykazały, że wróżby są równie popularne jak wiara w bóstwa. Większość przepowiedni odnosi się do szczęścia w miłości, majątku lub posiadania dzieci.
W zasadzie wszyscy naukowcy traktują wróżenie jako pseudonaukę. Sądzą oni, że na popularność wróżbiarstwa składa się kilka efektów psychologicznych:
  1. Język wróżb jest prawie zawsze na tyle niejasny, aby trudno było zweryfikować ich prawdziwość w przyszłości, gdyż prawie zawsze pozostawia on dużą możliwość interpretacji, tego co ma się właściwie zgodnie z wróżbą wydarzyć
  2. Ludzie wierzący we wróżby mają skłonność do zapominania nieudanych przepowiedni. Za to doskonale pamiętają te, które się sprawdziły.
  3. Wróżbiarze są dobrymi psychologami praktycznymi i umieją odgadywać, czego od nich oczekują klienci, "przepowiadając" im taką przyszłość, której się klienci podświadomie obawiają, lub odwrotnie - mówiąc im to, co chcą usłyszeć.
Wszelkie wróżbiarstwo jest surowo potępiane w Biblii, patrz:
Księga Kapłańska 19,31
Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich.
20,27
Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią.
Księga Powtórzonego Prawa 18,10
Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by ... uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary ...

W epoce odrodzenia bogobojni protestanci torturowali wielu ludzi podejrzanych o czary i wróżby, następnie paląc ich na stosach.
Najsłynniejsi wróżbici i wróżbitki:

Linki zewnętrzne

http://www.tarot.com.pl
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:13:06