Czytaj więcej"/> Drukuj
1) Wolne Miasto Gdańsk - terytorium wydzielone podporządkowane Francji. Powstało w 1807 roku w wyniku podpisania traktatu w Tylży. Powstanie Wolnego Miasta poprzedziło długotrwałe oblężenie Gdańska przez wojska napoleońskie. Kres jego istnienia nastąpił w 1813 roku. Miasto zostało ponownie oblężone. Tym razem przez wojska pruskie i rosyjskie. Niemal roczne oblężenie miasta doprowadziło do ogromnych strat. Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku zdecydowano o likwidacji Wolnego Miasta Gdańska.
2) Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) - terytorium pod zwierzchnictwem Ligi Narodów, istniejące w latach 1920-1939. Zostało utworzone 15 listopada 1920 na mocy ustaleń traktatu pokojowego kończącego pierwszą wojnę światową. W skład Wolnego Miasta Gdańska wchodziły miasta Gdańsk i Sopot oraz powiaty: Gdańskie Wyżyny, Gdańskie Niziny i Wielkie Żuławy.
Wolne_Miasto_Gdańsk -

Powierzchnia 1893 km² (bez powierzchni wód portowych), 408 tys. mieszkańców (1934), ilościowo przeważała ludność niemiecka, około 10% mieszkańców stanowili Polacy. Miasto pozostawało pod zarządem Komisarza Ligi Narodów, miało własną konstytucję, hymn, parlament (Volkstag), będący organem ustawodawczym, oraz senat, reprezentujący władzę wykonawczą. Pełnomocnikiem polskim w WMG był Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej. Językiem urzędowym był język niemiecki.
9 listopada 1920 roku została podpisana konwencja polsko-niemiecka. Zgodnie z poczynionymi w niej ustaleniami Polska odpowiadała za prowadzenie spraw zagranicznych i ochronę interesów obywateli Wolnego Miasta Gdańska za granicą, prowadzenie kontroli zawieranych umów międzynarodowych oraz rejestr statków pływających pod gdańską banderą. Terytorium Wolnego Miasta zostało włączone do polskiego obszaru celnego. Polska miała zapewnione prawo do bezpośredniego eksportu i importu towarów przez port gdański, posiadania własnej służby pocztowej, telefonicznej i telegraficznej. W 1924 Polska otrzymała zgodę Ligi Narodów na założenie wojskowej składnicy tranzytowej i utrzymywanie załogi wojskowej do ochrony składnicy na półwyspie Westerplatte. Sprawa Wolnego Miasta Gdańska stała się koronnym pretekstem do napaści na Polskę i rozpoczęcia drugiej wojny światowej.
W dniu 1 września 1939 Niemcy ogłosiły włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Trzeciej Rzeszy i przystąpili do likwidacji instytucji polskich na jego terenie. Doszło do oblężenia Poczty Polskiej i składnicy na Westerplatte oraz licznych aresztowań i rozstrzeliwania ludności polskiej. W wyniku wojny Wolne Miasto przeszło pod administrację prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie.

W 1945, na mocy ustaleń konferencji poczdamskiej, jego tereny przyłączono do Polski, co ostatecznie uznane zostało przez Niemców w 1990 roku.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 18:04:14