Czytaj więcej"/> Drukuj
Wojsko kwarciane to zaciężne oddziały wojskowe utworzone w latach 1562-1563 oraz 1567 przez Zygmunta II Augusta. Stanowiły one stałe siły zbrojne (w odróżnieniu od pospolitego ruszenia czy oddziałów powoływanych doraźnie). Były kontynuacją wojsk obrony potocznej.
Nazwa tych oddziałów pochodziła od słowa kwarta (łac. quarta pars - czwarta część), był to podatek, który był naliczany dzierżawcom w wysokości 1/4 dochodów z dóbr królewskich. Podatek ten przeznaczony był na utrzymanie wojska kwarcianego.
Wojsko kwarciane złożone było z jazdy, piechoty i artylerii. Były to formacje o charakterze stałym i zaciężne. Wojsko to liczyło zwykle od czterech do sześciu tysięcy ludzi.
W czasie pokoju oddziały te liczyły około 2500 jazdy.
W roku 1632 wprowadzono nową kwartę (duplę), która została przeznaczona na utworzenie artylerii królewskiej.
W 1652 r. wojsko kwarciane zastąpiono komputowym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 11:14:17