Czytaj więcej"/> Drukuj
Wojna francusko-pruska 1870-1871 (19 lipca 1870 - 10 maja 1871), konflikt zbrojny między Francją i Prusami. Bezpośrednią przyczyną była próba osadzenia przez Bismarcka na tronie Hiszpanii niemieckiego księcia. Natomiast wewnętrznie była wynikiem toczącej się rywalizacji Francji i Prus o dominacje w Europie.

Przyczyny wojny

Początków rywalizacji Francji i Niemiec można doszukiwać się w podziale imperium Karola Wielkiego. Jednak jej nowoczesne przejawy miały swe źródło w wojnach rewolucyjnych. Francuzi zapamiętali dwa niemieckie mocarstwa - Prusy i Austrię - jako najeźdźców z lat 1793 i zwycięzców wojen kończących epokę napoleońską, zaś w pamięci tych ostatnich Francuzi zapisali się jako okupanci z lat 1805-1813. W okresie po upadku Napoleona konflikt niemiecko-francuski znalazł się w fazie uśpienia. Ujawnił się przed rokiem 1840, kiedy to ponowienie przez Francję pretensji do granicy na Renie wywołało burzę protestów w podzielonych wówczas Niemczech. Gdy w 1848 roku wybuchła w Niemczech rewolucja tzw. Wiosny Ludów, Francję ponownie - jak w okresie Wielkiej Rewolucji - uznano za źródło wewnętrznych niepokojów. Gdy premierem Prus został Otto von Bismarck konflikt zaostrzył się. Bismarck dążył do zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem swojego kraju (Prus, który był najsilniejszym spośród wszystkich państewek niemieckich. W roku 1964 Prusy wraz z Austrią zdobyły kosztem Danii Szlezwik-Holsztyn. W 1866 roku Otto von Bismarck zaatakował niedawnego sojusznika, który po przegranej bitwie pod Sadową musiał zrzec się roszczeń do Szlezwiku-Holsztyna i dodatkowo wypłacić Prusom kontrybucję w wysokości 40 mln pruskich talarów. Istniejący Związek Niemiecki został zastąpiony Związkiem Północnoniemieckim. Jego kanclerzem został Otto von Biskarck.
19 lipca 1870 roku Napoleon III wypowiedział Prusom wojnę, spowodowało to wtargnięcie wojsk pruskich na ziemie francuskie. Rozpoczął się odwrót armii francuskiej.
Zakończył ją pokój frankfurcki, na mocy którego Francja oddawała Prusom Alzację i Lotaryngię, a także zobowiązywała się do zapłacenia ogromnej kontrybucji.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 21:53:43