Czytaj więcej"/> Drukuj
Wojewoda jest terenowym organem administracji rządowej w województwie i zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie województwa.
Wojewodów powołuje premier po zaopiniowaniu kandydata przez sejmik terytorialny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 20:59:57