Czytaj więcej"/> Drukuj


Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Powstało na fali regionalizacji kraju w 1999 roku. Utworzono je z dawnych województw: bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego. W pierwotnym projekcie sejmowym region ten miał się stać częścią wielkiego województwa pomorskiego (Włocławek podlegać miał pod Łódź), na skutek protestów mieszkańców zrezygnowano jednak z tych planów i powstało Kujawsko-Pomorskie. W wyniku działań parlamentarzystów z Torunia ostatecznie zgodzono się na umieszczenie siedziby sejmiku w Toruniu (która pierwotnie miała się znajdować w Bydgoszczy) natomiast Bydgoszcz pozostała siedzibą wojewody kujawsko-pomorskiego.

Geografia

Krainy geograficzne: Pojezierza Chełmińskie, Dobrzyńskie, Gnieźnieńskie, Krajeńskie, pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
Tereny zielone: Puszcza Bydgoska, Bory Tucholskie
Krainy historyczne: Kujawy, Ziemia Chełmińska
Główne rzeki: Wisła i jej dopływy: prawy - Drwęca, lewe - Brda i Wda; prawy dopływ Warty - Noteć
Jeziora: Włocławskie, Gopło, Koronowskie

Położenie

Graniczy z województwami:

Miasta

(według liczby mieszkańców)

Miasta na prawach powiatu

Pozostałe miasta

Gwiazdką oznaczono miasta powiatowe

Powiaty grodzkie

Powiaty ziemskie

Nauka i oświata

Ilość szkół wyższych: 10
Wyższe uczelnie :

Turystyka i wypoczynek


Parki krajobrazowe:

Rezerwaty przyrody

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2004 w województwie było 91 rezerwatów przyrody.

Pomniki przyrody

Rejestr wojewódzkiego konserwatora przyrody zawiera 1708 pomników przyrody, w tym 891 pojedynczych drzew, 642 skupień drzew, 87 głazów narzutowych, 55 alei przydrożnych i 57 innych obiektów. Spośród drzew należy wymienić 400-letni "Dąb Rzeczypospolitej" koło Górzna oraz 600-letni dąb "Chrobry" we wsi Nogat koło Łasina. Najcenniejsze aleje znajdują się koło Radomina - są to aleje buk wzdłuż dróg z Radomina do Bocheńca i Piórkowa. Najbogatszym w pomniki przyrody miastem jest Bydgoszcz (82 obiekty). Wiele pomnikowych drzew i skupisk drzew znajduje się w wiejskich parkach pałacowych i dworskich.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 20:10:29