Czytaj więcej"/> Drukuj
Wojciech Jaruzelski
Pełniony urząd: Przewodniczący Rady Państwa
Prezydent PRL
Prezydent RP
Okres urzędowania
-przew. Rady Państwa:
-prezydent PRL/RP:

6 listopada 1985-19 lipca 1989
19 lipca 1989-22 grudnia 1990
Poprzednik (przewodniczący
Rady Państwa):
Henryk Jabłoński
Następca
(prezydent RP):
Lech Wałęsa
Data urodzin: 6 lipca 1923
Miejsce urodzin: Kurów
Żona prezydenta: Barbara Jaruzelska
Zawód: Żołnierz zawodowy
Partia polityczna: PZPR
Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 w Kurowie na Lubelszczyźnie), emerytowany żołnierz Ludowego Wojska Polskiego w stopniu gen. armii; polityk polski - I sekretarz KC PZPR w latach 1981-1989, premier PRL w latach 1981-1985, przewodniczący Rady Państwa PRL w latach 1985-1989, prezydent Polski w latach 1989-1990.

Biografia

Wywodzi się z patriotycznej rodziny ziemiańskiej. Ojciec (Władysław Mieczysław Jaruzelski) walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, dziadek (Wojciech Jaruzelski senior) w powstaniu styczniowym. Przed wojną uczęszczał do gimnazjum Marianów na warszawskich Bielanach. We wczesnej młodości był bardzo religijny i był dobrze zapowiadającym się uczniem. W 1939 wraz z rodziną musiał udać się na Litwę, po aneksji tego kraju przez Rosjan w 1940 zesłany na Sybir, pracował w tajdze przy wyrębie lasów, gdzie nabawił się choroby oczu. Podczas zesłania zmarł ojciec generała, Władysław, pochowany w syberyjskim Bijsku.
Sam Jaruzelski po nieudanej próbie dostania się do armii Andersa, ukończył szkołę oficerską w Riazaniu i został skierowany do 2 Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego jako dowódca plutonu zwiadu. Będąc pomocnikiem szefa sztabu 5 pułku piechoty ds. zwiadu, przeszedł szlak bojowy 1 Armii Wojska Polskiego. Brał udział w walkach nad Wisłą, na przyczółku magnuszewskim, o wyzwolenie Warszawy, o przełamanie Wału Pomorskiego, a także nad Bałtykiem, Odrą i Łabą.
Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Piechoty i Akademię Sztabu Generalnego. W latach 1947-1957 był wykładowcą taktyki i służby sztabów w Wyższej Szkole Piechoty, szefem Zarządu Akademii Wojskowych, Szkół i Kursów Oficerskich oraz zastępcą szefa Głównego Zarządu Wyszkolenia Bojowego (w 1956 awansowany jako najmłodszy w korpusie oficerskim do stopnia generała). W latach 1957-1960 dowodził 12 Dywizją Zmechanizowaną w Szczecinie.
w maju 1972

W 1960 został powołany na stanowisko szefa Głównego Zarządu Politycznego WP, a w 1962 mianowany wiceministrem obrony narodowej. Od 1965 pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego WP. W latach 1968-1983 był ministrem obrony narodowej. Brał udział w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.
Do Polskiej Partii Robotniczej wstąpił w 1947. Od 1964 był członkiem Komitetu Centralnego PZPR. W latach 1970-1971 był zastępcą członka, a od 1971 - członkiem Biura Politycznego. Na IV Plenum KC PZPR (18 października 1981) został wybrany I sekretarzem KC PZPR.
W latach 1961-1989 był posłem na Sejm. W 1981 został prezesem Rady Ministrów. 13 grudnia 1981 wprowadził w Polsce stan wojenny i stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - WRON. Współtwórca PRON. W 1983 został powołany przez Sejm na przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju - Zwierzchnika Sił Zbrojnych, a przez Radę Państwa mianowany Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych na wypadek wojny. W 6 listopada 1985 został powołany przez Sejm na przewodniczącego Rady Państwa. Odmówił przyjęcia stopnia marszałka.
Wojciech_Jaruzelski -
13 grudnia 1981 r.

W latach osiemdziesiątych Jaruzelski inicjował reformy gospodarcze i instytucjonalne (np. powołanie Trybunału Stanu, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Naczelnego Sądu Administracyjnego). Był twórcą Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa, która skupiała również kilku opozycjonistów, np. Macieja Giertycha, Ryszarda Bendera czy Krzysztofa Skubiszewskiego). Próby przemian gospodarczych spaliły na panewce (klęska w referendum).
Był głównym animatorem Okrągłego Stołu, chociaż sam w nim nie uczestniczył. Szokiem dla Jaruzelskiego była przegrana w wyborach 1989 (nie tylko partii, ale również jego osobista - nie został bowiem wybrany do Sejmu).
Od lipca 1989 prezydent PRL (wybrany przewagą jednego głosu). Życzliwie odnosił się do reform rządu Mazowieckiego. Tylko raz w ciągu swej kadencji zawetował ustawę. Po niecałym roku w wyniku nacisku społecznego zrezygnował z dalszego sprawowania urzędu. Po wyborach prezydenckich w listopadzie 1990 roku wycofał się z życia politycznego, choć bierze udział w debatach społecznych i politycznych (wypowiadał się np. na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej).
Zawodową służbę wojskową zakończył 31 stycznia 1991.
W lutym 1992 Sejm przeważającą liczbą głosów uznał decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego za sprzeczną z konstytucją. Powołano specjalną komisję do przesłuchania ówczesnych członków Rady Państwa, po roku parlament został jednak rozwiązany, a przejmujące wówczas władzę SLD i PSL zrezygnowały z kontynuacji parlamentarnego śledztwa. Jaruzelskiego doceniono, zapraszając go na pierwsze posiedzenie Sejmu II kadencji, które to zaproszenie przyjął.
Co roku przed domem Wojciecha Jaruzelskiego odbywają się demonstracje przeciwników stanu wojennego (organizowane przeważnie przez Ligę Republikańską i Młodzież Wszechpolską). 13 grudnia 2003 po raz pierwszy uczestniczyli w manifestacji zwolennicy Jaruzelskiego, którzy podziękowali mu za decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Po raz pierwszy Jaruzelski wyszedł do demonstrujących, dziękując im za wyrazy poparcia i zagrzewając do dalszej walki na froncie ideologicznym i edukacyjnym. Po raz kolejny podkreślił, iż gdyby nie stan wojenny z 13 grudnia 1981, nie byłoby 13 grudnia w Kopenhadze i w Brukseli.

Z życia osobistego

Żoną Wojciecha Jaruzelskiego jest od 1960 Barbara Jaruzelska (ślub wzięli w Szczecinie), profesor filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ma córkę Monikę (małżonkę Dariusza Fedyniaka) oraz wnuka Gustawa.
Autor książek m.in.: Stan wojenny. Dlaczego? (współautor Marek Jaworski, Włodzimierz Łoziński) oraz Różnić się mądrze.
Generał Jaruzelski jest znany z surowych zasad moralnych, m.in. walki z alkoholizmem w środowiskach wojskowych.

Przebieg kariery wojskowej

Odznaczenia

Wojciech Jaruzelski został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Orderem Sztandaru Pracy I klasy oraz Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 17:24:09