Czytaj więcej"/> Drukuj
Wittenberga, oficjalna nazwa Lutherstadt Wittenberg (dosł. miasto Lutra Wittenberg) - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, mające ok. 50 tys. mieszkańców (2004). Dzięki zabytkom upamiętniającym pobyt Lutra w Wittenberdze i Eisleben miasto znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Wittenberga jest interesująca jako miejsce historyczne głównie ze względu na związek z historią protestantyzmu - Marcinem Lutrem i reformacją.
Wittenberga -
wzmianki o miejscowości pochodzą z 1180 r. - była to mała wioska założona przez flamandzkich kolonistów. W 1293 r. nadano jej przywileje miejskie. Wittenberga szybko stała się dzięki swojemu położeniu ważnym centrum kupieckim, zyskując szczególne znaczenie pod koniec XV wieku, gdy Fryderyk III, elektor saski, założył w niej swoją siedzibę. W tych czasach miasto znacznie się rozrosło, budując m.in. drugi most na Łabie, kościół zamkowy i pałac. Wittenberga była stolicą małego księstwa saskowittenberskiego, którego władcy stali się potem elektorami Saksonii.
W 1502 r. założono uniwersytet, z którego wywodziło się wielu ważnych myślicieli ówczesnej epoki, wśród nich Marcin Luter (profesor teologii od 1508 r.) czy Filip Melanchthon (przyjaciel Lutra, teolog, profesor greki od 1518 r.). 31 października 1517 Luter miał według legendy przybić swoje słynne 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego, rozpoczynając reformację protestancką w Niemczech. W tzw. Ugodzie Norymberskiej (1536) reformatorzy zgodzili się na uregulowanie kontrowersji związanej z eucharystią. William Szekspir uczynił Wittenbergę miejscem studiów Hamleta i Horacja.
Wittenberga -
ównież ruch anabaptystów miał swoją siedzibę w tym mieście, gdy przywędrowali tutaj z Zwickau jego twórcy. Jeszcze jednym wydarzeniem historycznym wiążącym się z miastem był traktat zawarty po kapitulacji Wittenbergi w 1547 r., gdy Jan Fryderyk Łaskawy został zmuszony do rezygnacji z godności elektorskiej i znacznej części swoich ziem na rzecz albertyńskiej gałęzi rodu saksońskiego.
W 1760 r. miasto zostało zbombardowane przez wojska austriackie. Francuzi okupowali je od 1805 r. i ufortyfikowali na rozkaz Napoleona. W 1814 przejęli je Prusacy, przejmując tytuł von Wittenberg. W 1815 r. Wittenberga stała się częścią Prus, zostając twierdzą trzeciej klasy, zdemontowaną jednak w 1873 r. po reorganizacji niemieckich sił obronnych i powstaniu w 1871 II Rzeszy Niemieckiej.
Pod koniec drugiej wojny Wittenbergę zdobyły wojska radzieckie, wskutek czego miasto stało się w 1949 r. częścią NRD.

Zewnętrzne linki

Oficjalna witryna miasta
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 17:28:17