Czytaj więcej"/> Drukuj
Wisznuizm -
Wisznuizm (nazywany czasami niepoprawnie spolszczoną nazwą wajsznawizm) - gałąź hinduizmu, w której Wisznu lub jeden z jego awatarów wielbiony jest jako Bóg.
W ramach wisznuizmu powstało wiele szkół, ale wszystkie opierały się na autorytecie Bhagavad Gity oraz Bhagawata Purany. Do największych teoretyków wisznuizmu zalicza się: Ramanaudźę, Nimbarkę, Madhwę, Wallabhę i Ćajtanję.

Wierzenia

Wisznuizm zakłada realność istniejącego świata dzieląc go na dwie części: duchową i materialną. Dusze będąc częścią świata duchowego na skutek swoich pragnień znalazły się w świecie materialnym i zostały zmuszone do uznania panujących tu zasad (dostały się pod wpływ iluzorycznej mocy Wisznu - Maji). Konsekwencją tego jest uczestniczenie w cyklu samsary, a więc nieprzerwane doświadczanie narodzin, starości, chorób i śmierci. Sposobem na powrót do świata duchowego jest bhakti joga.
Innym elementem wisznuizmu jest wiara w wielokrotne inkarnowanie Boga, wg Bhagavad Gity - zawsze w czasach bezbożności, zaniku praworządności i zasad religijnych. Kryszna (awatara Wisznu) mówi w Gicie: "Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne, o potomku Bharaty, i zaczyna szerzyć się bezbożność – wtedy zstępuję osobiście." (Bhagavad Gita, rozdział 4, werset 8)

Dogmaty wisznuickie

W przypadku Gaudija wisznuitów bardzo istotne są jeszcze następujące punkty:

Szkoły wisznuickie

Wisznuizm ma cztery gałęzie (samradaje): Na Zachodzie najbardziej znanymi przedstawicielami wisznuizmu są członkowie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomści Kryszny i Gaudija Math należący do gaudija wisznuizmu - nurtu Brahma sampradaji.

Święte miejsca

Główne święta

Polskojęzyczne

Anglojęzyczne

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 18:58:11