Czytaj więcej"/> Drukuj
Wirtembergia (niem. Württemberg) - kraina historyczna w południowo-zachodniej części Niemiec. Od 1951 wchodzi w skład kraju związkowego Badenia-Wirtembergia.
Wirtembergia była pierwotnie częścią księstwa Szwabii. W 1080 koło Stuttgartu powstał zamek Wirtemberg, założony przez Konrada, protoplastę hrabiów Wirtembergii. Od 1495 księstwo. Na początku XVI w. powstanie antyfeudalne. W 1519 opanowana przejściowo przez Habsburgów, w 1534 musiała uznać zależność lenną od Austrii (zniesioną w 1599). W XVI w. zwyciężyła tu reformacja. Zniszczona przez wojny XVII i XVIII wieku. W 1796 i 1800 okupowana przez wojska francuskie. W 1803 Fryderyk I otrzymał godność elektora i w 1805 przybrał tytuł królewski. W 1828 Wirtembergia przystąpiła do unii celnej z Bawarią, a w 1834 do Niemieckiego Związku Celnego. Od 1871 w Rzeszy Niemieckiej (z zachowaniem autonomii). W latach 1919-1945 republika związkowa. W 1945 okupowana przez wojska francuskie i amerykańskie. W 1951 połączona z Badenią w kraj związkowy RFN.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 23:21:22