Czytaj więcej"/> Drukuj
Wiosna Ludów – nazwa serii zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 – 1849.
Ludem nazywa się tu społeczności rządzonych dążące do uzyskania udziału w rządach, warstwy społeczne dążące do polepszenia warunków bytowania i lud jako narodowość walcząca o spełnienie swoich aspiracji w różnej postaci: autonomii, niepodległości, lub zjednoczenia w ramach jednego państwa. W latach 1848 – 1849 można więc wyróżnić trzy nurty: nurt rewolucji ustrojowej, nurt społeczny i nurt narodowy.
Wiosna Ludów objęła niemal całą Europę, z wyjątkiem Rosji, gdzie system mikołajowski nie dopuszczał żadnych form oporu wobec władzy. Nie było też wystąpień w Wielkiej Brytanii, ani na Półwyspie Iberyjskim.
Najostrzejsze wystąpienia obejmowały teren następujących państw: Francja, Związek Niemiecki, monarchia Habsburgów oraz państw Włoskich.
Ruchy rewolucyjne w danym państwie oddziaływały na pozostałe i zachodziła reakcja łańcuchowa. Informacje o wystąpieniach rozchodziły się stosunkowo szybko, prowadząc do kolejnych powstań. Można w takim wypadku mówić o rewolucji europejskiej. Wielu aktywnych działaczy Wiosny Ludów działało na terenie różnych państw i porozumiewało się ze sobą.
We Francji obalono Ludwika Filipa I i ustanowiono IV Republikę. Powstania zbrojne miały miejsce w Pradze, w Wielkopolsce, Krakowie i Lwowie. W wielu krajach, m. in. w Austrii ustanowiono konstytucję.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 02:42:36