Czytaj więcej"/> Drukuj
Wincenty Witos (urodzony 22 stycznia 1874 w Wierzchosławicach - k. Tarnowa. Zmarł 30 października 1945 w Krakowie) polski polityk, wybitny działacz ruchu ludowego.
Od 1895 roku działa w galicyjskim PSL-u. Od roku 1913 w wyniku rozłamu w ruchu ludowym zostaje przywódcą partii politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast.W latach 1908-1914 poseł na Sejm Galicyjski, 1911-1918 poseł do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu. W 1918 stał na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Poseł na Sejm RP w latach [1]]-1930. Piastował urząd premiera w latach 1920-1921 (rząd Obrony Narodowej), 1923 i 1926 (rządy koalicji Chjeno-Piasta). Pozbawiony urzędu premiera w wyniku przewrotu majowego. W latach 1929-1930 jeden z przywódców Centrolewu. Był współzałożycielem (1931) i pełnił funkcję prezesa Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego. Aresztowany w roku 1930. Po skazaniu go w procesie brzeskim przebywał w latach 1933-1939 na emigracji.W roku 1945 powołano go na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. Autor wspomnień Moja tułaczka.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 07:02:35