Czytaj więcej"/> Drukuj
Wielowątkowość to cecha systemu operacyjnego, dzięki której w ramach jednego procesu może wykonywać kilka wątków lub jednostek wykonawczych. Nowe wątki to kolejne ciągi instrukcji wykonywane oddzielnie. Wszystkie wątki tego samego procesu współdzielą kod programu i dane. W systemach nie obsługujących wielowątkowości pojęcia procesu i wątku utożsamiają się.
Systemy wielowątkowe to m.in. BeOS, Microsoft Windows 95, Windows NT i niektóre z rodziny Unix.

Cechy wielowątkowości

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 01:26:27