Czytaj więcej"/> Drukuj
Państwo wielkomorawskie (także Wielka Morawa (czes. Velká Morava) lub Rzesza Wielkomorawska (czes. Velkomoravská říše)) - średniowieczne państwo słowiańskie.
Powstało na początku IX wieku na terenach dzisiejszych Moraw. Rządzone było przez lokalną dynastię, której pierwszym znanym przedstawicielem jest Mojmir I. Pierwsza wzmianka o tym państwie dotyczy włączenia do niego księstwa Nitry przez Mojmira I, co nastąpiło w roku 833 lub nieco wcześniej. Mniej więcej w tym samym czasie w państwie zaszczepione zostało chrześcijaństwo. Chrystianizacja była dokonywana przez kler niemiecki, głównie bawarski. Od 863 roku działalność misyjną w państwie wielkomorawskim prowadzili Cyryl i Metody, wraz z którymi pojawił się stworzony przez nich obrządek słowiański oraz język staro-cerkiewno-słowiański. Epizod obrządku słowiańskiego zakończył się w roku 887, kiedy to za sprawą niechętnej postawy duchowieństwa niemieckiego uczniowie Cyryla i Metodego zostali wygnani.
Szczyt ekspansji Wielkiej Morawy przypadł na panowanie Świętopełka I w latach 870-894, kiedy w jej skład wchodziły poza Morawami częściowo tereny dzisiejszych Węgier, Czechy, Śląsk, Łużyce, Małopolska, Słowacja. Państwo upadło około roku 907 w wyniku najazdów koczowniczych Madziarów, którzy wtargnęli poprzez północne Karpaty na Nizinę Panońską.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-05 21:41:59