Czytaj więcej"/> Drukuj
Wieś to jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (Art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
Liczba polskich wsi wynosi 42835, a wraz z podległymi im koloniami, przysiółkami i osadami 56537.
Typy wsi:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 21:15:36