Czytaj więcej"/> Drukuj
Wezyr (وزير) to w monarchiach muzułmańskich tytuł będacy z grubsza odpowiednikiem ministra, przynależny wysokiemu rangą doradcy politycznego i religijnego sułtana. Z kolej wielki wezyr to odpowiednik stanowiska premiera.
Pierwszy raz stanowisko wezyra pojawiło się w Persji, gdzie wezyr stanowił najważniejszą po kalifie osobę w państwie.
W niektórych państwach i niektórych okresach historycznych niekompetentni wezyrowie byli traceni - przykładowo sułtan Selim I w czasie swych ośmioletnich rządów nad Imperium Ottomańskim skazał na śmierć siedmiu wezyrów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 15:05:17