Czytaj więcej"/> Drukuj
Westa (łac. Vesta) to w mitologii rzymskiej bogini ogniska domowego i państwowego. Jedno z najważniejszych bóstw rzymskich. Kult Westy miał rodowód praindoeuropejski. Jest to przypuszczalnie jedno z najstarszych bóstw europejskich. Odpowiednikiem w mitologii greckiej jest (tożsama z Westą) Hestia.
Tradycja przypisuje wprowadzenie kultu Westy królowi Numie Pompiliuszowi. Jednak dokonał on prawdopodobnie tylko wprowadzenia kultu Westy jako bogini ogniska państwowego i wybudował odpowiednią świątynię. Sam kult ogniska domowego jest przypuszczalnie przedhistoryczny i przed Numą był uprawiany prywatnie przez poszczególne rodziny (familiae) i szczepy (gentes) italskie.
Świątynia Westy znajduje się do dziś na Forum Romanum w Rzymie. Płonął w niej wieczny, reprezentujący samą Westę ogień, którym opiekowały się kapłanki westalki. Jego zgaśnięcie uznawano za zły zwiastun dla państwa. Palenisko było czyszczone raz do roku, 1 marca (który to dzień jest początkiem roku w kalendarzu rzymskim). Jego wygaszenie nastąpiło w 394 r. n.e. na polecenie chrześcijańskiego cesarza Teodozjusza Wielkiego.
Świątynia Westy miała nieco inny charakter niż reszta rzymskich świątyń. W szczególności, nie była inaugurowana (konsekrowana przez augurów) i w związku z tym ściśle rzecz biorąc w ogóle nie była świątynią. W konsekwencji np. nie mógł się tam zbierać i obradować Senat.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 10:48:29