Czytaj więcej"/> Drukuj
Wers - każda pojedyncza linia tekstu pisanego, a także podstawowa jednostka mowy wierszowanej.
1. W przypadku tekstu pisanego w układzie łamowym, oprócz terminu wers, stosuje się też prostsze określenia - wiersz, lub linijka tekstu. Wers jest podstawową jednostką tworzącą akapit.
2. W liryce (czyli literackich utworach wierszowanych) układ wersów jest zazwyczaj zbudowany wg określonego systemu wersyfikacyjnego (sylabizm, sylabotonizm, tonizm), natomiast jeśli nie posiada żadnego systemu porządkującego, to taki utwór nazywany jest wierszem białym. Również w tym znaczeniu jeden wers odpowiada najczęściej jednej linijce tekstu.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 10:26:30