Czytaj więcej"/> Drukuj
Warstwa społeczna - pojęcie to można rozumieć na trzy sposoby:
1. Część klasy, czyli grupa wewnątrzklasowa, np. mała i wielka burżuazja
2. kategoria społeczno - zawodowa, którą wyodrębnia się ze względu na miejsce i role w społeczeństwie
3. grupa ludzi żyjących w podobnych warunkach, tworząca wspólnotę obyczajów, stylu życia, np. młodzież, chłopi, renciści.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-18 07:47:02