Czytaj więcej"/> Drukuj
Węgiel_brunatny -
węgla brunatnego do spalania w piecach domowych
Węgiel brunatny to skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w trzeciorzędzie w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg.
Polska Norma przewiduje, że: Węgiel brunatny podzielono ze względu na wielkość ziarna na 7 sortymentów.
Nazwa Symbol Wymiar ziarna mm
Kęsy Ks 600-80
Miał M 20-0
Orzech O 80-20
Gruby Gr 600-40
Drobny Dr 40-0
Średni Śr 300-0
Niesort N 600-0

Węgiel brunatny używany jest na rynkach lokalnych, ponieważ przewożenie go na duże odległości powoduje duże straty surowca, co znacznie zwiększa koszt jego wykorzystania. Skutkiem tego elektrownie opalane węglem brunatnym najczęściej stawia się w pobliżu złóż, a surowiec z kopalni dostarczany jest do nich przenośnikami taśmowymi.
Miejsca wydobycia w Polsce: Wydobycie w Polsce na 1999 r. - 63 mln ton, tendencja spadkowa. Podobne ilości węgla brunatnego jak w Polsce wydobywa się w Rosji, Niemczech i Czechach.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 08:58:19