Czytaj więcej"/> Drukuj
Vanitas - określenie w różnych literackich i artystycznych prezentacjach kruchości ludzkiego istnienia. Wiąże się z nim wiele symboli np. w wierszach, obrazach.
Sama nazwa wywodzi się od słynnego fragmentu biblijnej Księgi Eklezjasty: Vanitas vanitatum et omnia vanitas (łac. Marność nad marnościami i wszystko marność).
Motyw Vanitas „Vanitas czyli inaczej motyw marności (łac. „Vanitas vanitatum et on mia vanitas”) znaczy: Marność nad marnościami wszystko marność). Jest to motyw mający swoje źródło w Księdze Koheleta (ST), która należy do ksiąg mądrościowych. Dotyczy pesymistycznego obrazu człowieka, istoty kruchej i przemijającej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-18 00:31:13